SERVICII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
(PROTECTIA MUNCII)

    TOP HUMAN TARGET EXPERT este abilitata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru a presta Activitati de Prevenire si Protectie in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, ca Serviciu Extern, in conformitate cu Legea nr. 319/2006 - Legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
    Serviciile de Securitate si Sanatate in Munca constau in:
- elaborarea deciziilor interne pe care urmeaza sa le ia beneficiarul de organizare a Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca impuse de lege
- contrasemnarea fiselor individuale de instruire SSM
- instruirea introductiv-generala si instruirea periodica
- testarea cunostintelor dobandite in urma instruirii in domeniul SSM
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca

detalii...

 

IDENTIFICAREA PERICOLELOR SI EVALUAREA RISCURILOR

 

     Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare a lucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă.

     Conform Legii 319/2006, toti angajatorii au obligatia de a efectua prin intermediul firmelor specializate, identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru.

 

 

detalii ...

 

ACTIVITATI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR    


   - Stabilirea modului de organizare/responsabilităţilor pentru apărarea împotriva incendiilor;                
   - întocmeşte şi înaintează spre aprobare beneficiarului actele de autoritate proprii (decizii, dispoziţii, hotărâri etc.) prin care beneficiarul va stabili răspunderile ce revin lucrătorilor pe linia apărării împotriva incendiilor;
   - Sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul P.S.I.
   - Stabilirea răspunderilor ce revin părţilor în ceea ce priveşte asigurarea apărării impotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, închiriere şi antrepriză.

detalii ...

 

RECRUTARE ONLINE
Top Human Target - pentru cei care tintesc sus

www.tophumantarget.ro/recrutare este un site destinat recrutarii online.

Acesta se adreseaza atat companiilor, cat si viitorilor candidati, propunand pozitii destinate in special celor din top si middle management. Resursele site-ului www.tophumantarget.ro/recrutare sunt puse si in slujba tinerilor aspiranti la posturile din diversele domenii incluse in structura site-ului, acestora fiindu-le dedicate pozitiile deschise in cadrul categoriei de entry level.

 


Curs Valutar BNR

BNR
Moneda RON 
2018-09-21
EUR 4.6559
GBP 5.2123
USD 3.9517

Stiri Mediafax